RFID

RFID RFID, açılım olarak “Radio Frequency Identification” anlamına gelmektedir. Bu açılımın Türkçesi ise “Radyo Frekans Tanımlama” olarak bilinmektedir. Yani, birtakım verileri tanımlayabilmek adına radyo dalgaları kullanılmaktadır ve RFID, bunu temsil eden bir tanımlama teknolojisidir. RFID ve barkod teknolojisinin günümüzde çok fazla karıştırıldığını söylemek doğru olacaktır. Bu iki teknolojinin bu denli sık karıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri, birbirleri ile birtakım benzer özellikler göstermeleridir. Ancak bu iki teknoloji arasındaki en büyük fark okuma yöntemleridir. Barkod sisteminde bir nesneyi okutabilmek adına, barkodu cihaza direkt olarak okutmak veya göstermek gerekmektedir ancak, RFIF sistemi daha gelişmiş olduğu için buna gerek kalmamaktadır. RFID etiketi adı verilen etiketler bulunmakta ve bu etiketler belirli bir menzil radyo dalgaları yaymaktadırlar. Bu sayede RFID etiketine sahip olan bir nesne, RFID teknolojisine sahip olan bir okuma cihazına bilgilerini belirli bir menzilden gönderir. RFID teknolojisine sahip olan okuma cihazı ise bu sayede kısa yoldan her türlü nesneyi hafızasına kaydedebilir. RFID teknolojisinin bir başka avantajı ise okumakla yükümlü olduğu etiketleri, etiketin durumu ne olursa olsun tanımlayabilmektedir. Yeter ki etiketin radyo dalgalarını sağlamasına yarayan sistemde bir problem meydana gelmesin. Bilindiği üzere barkod sisteminde, barkodun en ufak bir zarar görmesi, nesnenin tanımlanamamasına neden olmaktadır. Ancak RFID teknolojisinde böyle bir durum söz konusu değildir ve RFID etiketine, dalgalara zarar verecek farklı bir dalga gönderilmediği taktirde ulaşılması mümkündür. Bu sayede nesnenin tanımlanması kolaylaşmakta ve nesneye dair ekstra bilgiler de RFID okuyucuya kaydedilebilmektedir. RFID Teknolojisinin Kullanımı 1970’li yıllardan bu yana kullanılan RFID teknolojisi, günümüzde halen daha istenilen ölçüde yaygın değildir. Bunun nedeni ise A işletmesi RFID teknolojisini kullanırken, B işletmesinin barkod sistemi ile çalışması ve bu nedenle uyuşmazlık meydana gelmesidir. Ayrıca RFID teknolojisinin birçok avantajı olmasına rağmen, barkod sistemine göre daha maliyetli olması, birçok firmayı barkod sistemini kullanmaya itmektedir. Günümüzde yalnızca RFID teknolojisini, müşterisi de RFID teknolojisi kullanan firmalar tercih etmektedir. Her ne kadar avantajlı olsa da, avantajları bazı firmalara uymayabilmektedir.

Yorumunu bırak