RSS

'2018' 'Şubat' blog yayınları

Barkod Yazicilar

Barkod Yazıcılar Barkod yazıcılar, en temel tabirle barkodları basmak veya kağıda işlemek adına kullanılan cihazlardır. Günümüzde 4 farklı barkod yazıcı bulunmaktadır. Bunlar ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: 1. Nokta vuruşlu barkod yazıcılar, 2. Mürekkep püskürtmeli barkod yazıcılar, 3. Lazerli barkod yazıcılar, 4. Termal veya transfer yazıcılar. Tüm bu yazıcı türleri, barkodları kağıda farklı şekillerde işlemekte ve farklı işletmelerde kullanılmaktadırlar. Her işletme, vermiş olduğu hizmete, bütçesine ve kullanım amacına göre barkod yazıcı konusunda seçim yapabilmektedir. Bunun yanı sıra barkod yazıcıların bir diğer adı etiket yazıcılar olarak bilinmektedir. Barkod veya etiket sektöründe her iki adla görebilmekte mümkün olan bir durumdur. Barkod yazıcıların tercih edilmesinin altında birçok neden yatmaktadır. Barkod yazıcıların, barkod yazdırma desteği konusunda diğer yazıcı türlerine göre hem kolay hem de uygun maliyetli olması, bu konudaki en temel sebeplerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra barkod yazıcıların bu denli fazla tercih edilmesindeki bir diğer neden, yapısal anlamda farklı olan etiketlere dahi baskı yapabiliyor olmasıdır. Bu sayede özel durumlarda çözüm üretilmesi konusunda büyük bir avantaj sağlamakta, haliyle işletmeyi hem bazı yüklerden hem de çeşitli maliyetlerden kurtarmaktadır. Bununla birlikte barkod yazıcılar, yakarak çalışma sistemi ile barkod yazmaktadır ve bu sayede yazılan barkoddaki baskı kalitesi en üst seviyede olmaktadır. Bu sayede baskı sırasında dağılma olayı en aza iner ve daha net barkod baskıları ortaya çıkar. Barkod yazıcıların iki farklı baskı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; termal transfer baskı yöntemidir. Termal transfer baskı yönteminde ribbon olarak bilinen bir baskı maddesine barkodlar işlenmektedir. Bu işlenen barkodlar, uzun ömürlü, dış etkenlere karşı kendini koruyabilen ve daha sağlıklı barkodlar olmaktadır. Bir diğer yöntem ise direkt termal baskı yöntemidir. Bu yöntemde baskı kalitesi düşük ve kağıdın yanması yöntemi ile baskı gerçekleşmektedir. Ancak kullanım amacına göre son derece işe yarar olabilmekte ve maliyet açısından büyük fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca basılan barkodun ömrü kısa olmakta, çevresel faktörlerden çok çabuk bir şekilde etkilenebilmektedir.

Termal Barkod Yazicilar

Barkod Yazıcı Barkod sistemlerinin kullanılabilmesi ve barkodların bir anlam ifade edebilmesi adına barkod yazıcılar önemli bir yere sahiptirler. Barkod yazıcılar, iki farklı baskı yöntemi ile belirli boyutlardaki kağıtların üzerine barkod olarak adlandırılan çizgileri basan cihazlardır. Bu çizgilerin her birine bir anlam yüklenmesi barkod yazıcılar sayesinde mümkün olmaktadır. Yazılan her barkod birbirinden farklı olmakta ve her biri çeşitli kodlama yöntemleri ile basılmaktadır. Peki barkod yazıcıların baskı yöntemleri nelerdir? Direkt Olarak Termal Baskı Direkt olarak yapılan termal baskı yönteminde, barkod yazıcı cihazı, belirli bir derecede ısıya dayanıklı olan kağıdı yakarak baskı yapmaktadır. Yapılan bu yakma işlemi sonucunda kağıdın siyah bir renge sahip olduğu görülmektedir. Kullanılan kağıt ve baskının kullanım amacı büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere direkt termal baskı yönteminde, ortaya çıkan barkod kısa süreli kullanım için uygundur ve zaten bu yüzden kısa süre içerisinde basım işlemi gerçekleşmektedir. Kullanımın kısa süreli olmasının en büyük nedenlerinden biri ise direkt olarak yapılan termal baskının çevresel etkenlerden çok kısa süre içerisinde etkilenmesidir. Özellikle güneş, ışık ve ısı gibi çevresel faktörler, direkt termal baskının ömrünü çok kısa süre içerisinde tüketmektedir. Termal Transfer Baskı Termal transfer baskı yönteminde herhangi bir kağıt kullanma durumu söz konusu değildir. Bu nedenle yakma işlemi de bulunmamaktadır. Termal transfer baskı yönteminde yakma işlemi olmaması nedeniyle ribon kullanımı söz konusu olmaktadır. Ribon, bir barkod haline gelebilmek adına cihaz tarafından ısıtılır ve sonrasında kağıt üzerine ortaya çıkan barkod yapıştırılır. Diğer yönteme göre barkod basımı biraz daha uzun sürse de, kullanılan barkodun ömrü çok daha uzundur. Kullanılan barkod çevresel faktörlere karşı son derece dayanıklıdır. Barkod Yazıcıların Çalışma Şekilleri Bilgisayarlar için kullanılan yazıcılarda nasıl ki baskı yöntemi bulunuyorsa, barkod yazıcılarda da durumun aynı olduğunu söylemek mümkündür. Barkod yazıcıların 4 farklı çalışma yöntemi bulunmaktadır. Nokta vuruş, mürekkep püskürtme, toner kullanma ve yakarak yazma, söz konusu yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme kullanım amacına göre söz konusu barkod yazıcıları arasından seçim yapabilmektedir.

Barkod Okuyucular

Barkod Okuyucu Barkod okuyucu, günümüzde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin çeşitli amaçlarla kullanmış oldukları cihazlardır. Barkod okuyucular sayesinde birçok kayıt tutulur ve giren ya da çıkan mal miktarı hakkında kolayca bilgi sahibi olunur. Bunun yanı sıra barkod okuyucular satış konusunda da işletmelere son derece detaylı bilgiler veren cihazlardır. Ayrıca barkod okuyucuların, kullanım amaçlarına göre çeşitli istatiksel bilgiler sunabileceğini de söylemek mümkündür. Bu nedenle barkod okuyucuların işletmeler için büyük bir önemi vardır. Her işletmeye uygun barkod okuyucu sistemi mevcut olmakla birlikte, bu barkod okuyucuları işletmelerin istedikleri amaçlara göre şekillendirebilmekte mümkündür. İlerleyen dönemlerde en küçük işletmelerin bile barkod okuyucularla çalışacağı öngörülmektedir. Barkod Okuyucu Seçenekleri Barkod okuyucu cihazları veya bu cihazların kullanım amaçları, genel anlamda işletmelerin vermiş olduklara hizmete ve işletmelerin ölçeklerine göre değişim göstermektedir. Büyük işletmeler için küçük çaplı barkod cihazları yetersiz kalacakken, küçük ölçekli işletmelerde yüksek fonksiyonlu barkod cihazları kullanmak, herhangi bir getiri sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru işletmede, doğru barkod okuyucunun kullanılması gerekmektedir. İşte tam da bu noktada, barkod okuyucu seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. Mini barkod okuyucular, Wax Ribbonlar, Masaüstü Barkod ve Etiket Yazıcılar, Normal Barkod ve Etiket Yazıcılar, Endüstriyel Barkod ve Etiket Yazıcılar, Mobil Barkod ve Etiket Yazıcılar, Kart Yazıcı Ribon, Kart Yazıcılar, Bilekli Yazıcılar ve benzeri barkod okuyucu ve yazıcı cihazlar, her işletmeye hitap edebilmektedir. Bu barkod okuyucuların çeşitli sektörlerde, çeşitli amaçlarla kullanıldığını görebilmek mümkündür. Bu konuya örnek verecek olursak; en basitinden bir markete gittiğimizde bile, ürünler satın alınmadan önce bir barkod okuma cihazından geçirilmekte ve ufak çaplı bir bilgisayar, bu ürünlerin fiyatını hesaplayarak size fiyat çıkarmaktadır. Bu durumun arka planında ise bu cihaza barkod okuyucu sistemlerle ürünler hakkında bilgi verilmekte ve bu sayede fiş, fiyat hesaplama ve daha birçok bilgi edilmektedir. Nakliye sektöründen tutunda, gıda sektörüne, tekstile, depolamaya ve daha bir sürü alana barkod okuyucu cihazların yayıldığını görmek pekte zor olmayacaktır. İşletmeler için bu cihazların hayati önem taşıdığını söylemek mümkündür.

Yapiskanli Etiket

Yapışkanlı Etiket Yapışkanlı etiket, günümüzde her alanda, her sektörde ve her türlü ihtiyaca hitaben kullanılan bir etiket türüdür. Buna en basit örnek; ilkokulda defterlere yapıştırılan kişisel bilgi etiketleridir. Aslında ürünler bazında bakacak olursak, yapışkanlı etiket mantığının aynı olduğunu söylemek mümkündür. Nasıl ki ilkokulda kullanılan etiketlerde ad, soyad, numara ve benzeri birtakım bilgiler yazarken, ürünler için kullanılan yapışkanlı etiketlerin de aynı bilgiler içerdiğini söylemek mümkündür. Bunların yanı sıra yapışkan etiketlerin, sektöre veya amaca göre farklı bilgilerle donatılması da söz konusu olan bir durumdur. Bu nedenle yapışkanlı etiketlerin son derece geniş bir kullanım alanı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Gıda, tekstil, kırtasiye, kamu, servis, hizmet ve daha birçok sektörde, etiketlerin oldukça önemli anlamlar ifade ettiği görülebilmektedir. Yapışkanlı etiklerin pratik olması ve kolay kullanılabilir olmaları, bu etiketlerin en önemli avantajları olarak bilinmektedir. Yapışkanlı etiketin nerelerde kullanıldığına dair örnekler oldukça fazladır. Çünkü söz konusu etiket türü, rahatlıkla işlenebilmekte ve her amaca uygun hale getirilebilmektedir. Gerek barkod sisteminde olsun, gerekse diğer benzeri sistemlerde olsun, yapışkanlı etiketlerin kullanıldığı görülebilmektedir. Ribbon çeşitlerine bakacak olursak; aslında bunların da birer yapışkanlı etiket sisteminden meydana geldiği görülebilmektedir. Her ne kadar ilkel bir etiket yöntemi olsa da, günümüzde en sık kullanılan, en maliyetsiz ve en işe yarar etiket sistemi olarak yapışkanlı etiket sistemi karşımıza çıkmaktadır. Yapışkanlı etiket, sorunsuz bir hizmet anlayışı konusunda birçok işletmeye farklı amaçlarda yardımcı olabilmektedir. Bir ürünün durumu, fiyatı, kullanılabilirliği ve diğer birçok bilgisi, yapışkanlı etiket sayesinde açıklanabilmektedir. Yapışkanlı etiketlerin farklı farklı boyları bulunabilmekteyken, A3, A4 ve A5 boyutundaki etiketler, bu konuda en çok karşılaşılan etiket türleri olarak bilinmektedir. Reklam sektöründe de yapışkanlı etiketlerin önemi büyüktür. Yapışkanlı etiketler, en sağlam ve en akılda kalıcı reklam unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sokağa, bir direğe, bir kapıya ve benzeri birçok yere, yapışkanlı etiket kullanılarak reklam yapılabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra yapışkanlı etiket, en dayanıklı ve en uzun ömürlü etiket türü olarak bilinmektedir.

RFID

RFID RFID, açılım olarak “Radio Frequency Identification” anlamına gelmektedir. Bu açılımın Türkçesi ise “Radyo Frekans Tanımlama” olarak bilinmektedir. Yani, birtakım verileri tanımlayabilmek adına radyo dalgaları kullanılmaktadır ve RFID, bunu temsil eden bir tanımlama teknolojisidir. RFID ve barkod teknolojisinin günümüzde çok fazla karıştırıldığını söylemek doğru olacaktır. Bu iki teknolojinin bu denli sık karıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri, birbirleri ile birtakım benzer özellikler göstermeleridir. Ancak bu iki teknoloji arasındaki en büyük fark okuma yöntemleridir. Barkod sisteminde bir nesneyi okutabilmek adına, barkodu cihaza direkt olarak okutmak veya göstermek gerekmektedir ancak, RFIF sistemi daha gelişmiş olduğu için buna gerek kalmamaktadır. RFID etiketi adı verilen etiketler bulunmakta ve bu etiketler belirli bir menzil radyo dalgaları yaymaktadırlar. Bu sayede RFID etiketine sahip olan bir nesne, RFID teknolojisine sahip olan bir okuma cihazına bilgilerini belirli bir menzilden gönderir. RFID teknolojisine sahip olan okuma cihazı ise bu sayede kısa yoldan her türlü nesneyi hafızasına kaydedebilir. RFID teknolojisinin bir başka avantajı ise okumakla yükümlü olduğu etiketleri, etiketin durumu ne olursa olsun tanımlayabilmektedir. Yeter ki etiketin radyo dalgalarını sağlamasına yarayan sistemde bir problem meydana gelmesin. Bilindiği üzere barkod sisteminde, barkodun en ufak bir zarar görmesi, nesnenin tanımlanamamasına neden olmaktadır. Ancak RFID teknolojisinde böyle bir durum söz konusu değildir ve RFID etiketine, dalgalara zarar verecek farklı bir dalga gönderilmediği taktirde ulaşılması mümkündür. Bu sayede nesnenin tanımlanması kolaylaşmakta ve nesneye dair ekstra bilgiler de RFID okuyucuya kaydedilebilmektedir. RFID Teknolojisinin Kullanımı 1970’li yıllardan bu yana kullanılan RFID teknolojisi, günümüzde halen daha istenilen ölçüde yaygın değildir. Bunun nedeni ise A işletmesi RFID teknolojisini kullanırken, B işletmesinin barkod sistemi ile çalışması ve bu nedenle uyuşmazlık meydana gelmesidir. Ayrıca RFID teknolojisinin birçok avantajı olmasına rağmen, barkod sistemine göre daha maliyetli olması, birçok firmayı barkod sistemini kullanmaya itmektedir. Günümüzde yalnızca RFID teknolojisini, müşterisi de RFID teknolojisi kullanan firmalar tercih etmektedir. Her ne kadar avantajlı olsa da, avantajları bazı firmalara uymayabilmektedir.

RFID etiketleri ve okuyucu antenleri nasıl çalışır?


RFID - Radyo Frekansı Tanımlaması - bu nesne için benzersiz bir tanımlayıcı sağlar ve tanımlayıcı bilgileri almak için RFID cihazının taranması gereken bir barkod veya manyetik şerit gibi çalışır.

Bir RFID sistemi üç parçaya sahiptir:

1.Tarama antenleri
2.Verileri yorumlamak için bir dekoder bulunan bir alıcı-verici
3.Bilgi ile programlanmış bir transponder - RFID etiketiRFID sisteminin çoğunda, etiketler izlenecek tüm öğelere eklenir. Bu etiketler, bir antene bağlı küçük bir etiket çipinden yapılır. Etiket çipi, ürünün elektronik ürün kodunu (EPC) ve diğer değişken bilgiyi depolayan belleği içerir, böylece her yerde RFID okuyucuları tarafından okunabilir ve izlenebilir. RFID okuyucu, etikete veri ve komutların yanı sıra güç gönderen bir antene sahip bir ağa bağlı aygıttır (sabit veya mobil).

RFID okuyucu, RFID etiketli öğeler için bir erişim noktası görevi görür ve böylece etiketlerin verileri iş uygulamaları için kullanılabilir hale getirir.

RFID Frekans Bandı Tahsisi
Sistemlerin kullanabileceği birkaç RFID frekansı veya RFID frekans bandı vardır. Dünyada kullanılan toplam dört farklı RFID frekans bandı veya RFID frekansı var.


RFID Antenler
RFID anteninin tasarımının bir parçası olarak radyasyon direnci, bant genişliği, verimlilik ve Q gibi parametreler dikkate alınmalıdır, böylece RFID anteni için ortaya çıkan tasarım gereksinimleri karşılar ve gereken performans seviyesine izin verir. RFID antenleri, belirlenen RFID sistem frekansının merkezli dar bir taşıyıcı frekans aralığına rezonansa olacak şekilde ayarlanmıştır.

RFID anteni dalgayı hem dikey hem de yatay boyutlarda yayar. Dalganın alan kapsamı ve sinyal gücünün kısmen, dalganın antenten çıkarken genişlediği derece sayısı tarafından kontrol edilir. Daha yüksek dereceler daha büyük bir dalga kapsama paterni anlamına gelirken, aynı zamanda sinyalin daha düşük kuvveti anlamına gelir. Pasif RFID etiketleri, çalıştırmak için indüklenmiş bir anten bobini voltajını kullanır. Bu indüklenen AC voltaj, cihaz için bir voltaj kaynağı sağlamak için doğrultulur. DC voltajı belirli bir seviyeye ulaştığında, cihaz çalışmaya başlar. Bir okuyucu, enerjilenen bir RF sinyali sağlayarak, pil gibi harici bir güç kaynağına sahip olmayan uzaktan konumlandırılmış bir cihazla iletişim kurabilir. RFID sistemindeki farklı işlevlere göre, RFID antenleri iki sınıfa ayrılabilir: etiket anteni ve okuyucu anteni.Tag Anteni
Etiket antenleri enerjiyi toplar ve enerjisini açmak için kullanır. Genellikle, etiket anteninin alanı ne kadar büyük olursa, o kadar çok enerji toplayabilir ve etiket çipine doğru kanalize edebilir ve etiketin daha fazla okuma aralığı artırır.

Etiket antenleri çeşitli materyallerden yapılabilir; iletken mürekkeple basılabilir, kazınabilir veya damgalanabilir. Etiket anteni, yalnızca etikette depolanan bilgileri taşıyan dalgayı iletmekle kalmaz aynı zamanda, etiket işlemi için enerji sağlamak için okuyucudan gelen dalgayı yakalaması gerekir. Etiket anteni, küçük boyutta olmalı, düşük maliyetli ve seri üretim için kolaylıkla imal edilmelidir. Çoğu durumda, etiket anteninin çok yönlü radyasyon veya yarı küre kapsamı olmalıdır. Genellikle, etiket çipinin empedansı 50 ohm değildir ve anten, etiket yongasına azami güç sağlamak için doğrudan etiket çipiyle eşlenik eşleşmeyi gerçekleştirmelidir. Etiket anteni, burada gösterildiği gibi bir sinyal dönüşü veya birden fazla dönüş olabilir.

Okuyucu Anten
Okuyucu antenleri, elektrik akımı elektromanyetik dalgalara dönüştürür ve daha sonra, bir etiket anteniyle alınıp elektrik akımına dönüştürülebilecek bir alana yayılarak gönderilir.

 RFID Anten Tasarımı
Bu tasarım RFID sistemi, bir depolama rafına yerleştirilen nesneyi izlemek için kullanılır. Bu sistemde RFID'nin iki bileşeni var.

RFID Okuyucu: bu bileşen rafa sığacak ve veri tabanı bilgisayar sistemine bağlanır.

RFID Etiketi: Bu bileşen, planar antenle birlikte, yerleştirilen izleme nesnelerine yerleştirilir

Belirli bir nesne raf üzerine yerleştirildiğinde veya raftan çıkarıldığında, o nesnenin bilgileri otomatik olarak veritabanı bilgisayarında güncellenir. Anten, okuma doğruluğunu artırmak ve optimizasyon aşamasını kısaltmak için optimize edilmiştir. 13.5 MHz'de tasarlanan bir diğer RFID transpondör anteni aşağıda gösterilmiştir.

Ultra Yüksek Frekanslı (UHF) RFID El Tipi Okuyucu için Düzlemsel Anten
Bu anten, bir mikro şeritten-eş düzlemsel şeritli geçiş, bir dolambaçlı sürülen dipol, yakından bağlı bir parazitik elemandan ve katlanmış sonlu boyutlu bir zemin düzleminden oluşur. Bu Anten, RFID el okuyucuları için uygundur.